Ubezpieczenie Podróży Online

JAK ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ

Ubezpieczenie ważne jest po opłaceniu składki. Płatności należy dokonać jednorazowo, w całości, najpóźniej w dniu zawarcia ubezpieczenia. Dostępne formy płatności to karta płatnicza i przelew elektroniczny, obsługiwane przez eCard S.A. W przypadku braku dokonania płatności polisa traktowana jest jako nieważna, Ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej, ewentualne roszczenia traktowane będą jako bezzasadne.

 
 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże nr 10.10.010: OWU_TUR_1010010.pdf
 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: Regulamin.pdf


Ref: 005699/900000/IP